18. 03. 2016

Chyba projektového manažera poskytovatele dotace a nedostatky systému Benefill připravili příjemce o dotaci

V rámci běžné administrace projektu podpořeného Operačním programem si jeden z naších podporovatelů podal žádost o proplacení faktury ve výši 723tis Kč, kde rozdělil náklady mezi uznatelné (616tis Kč) a neuznatelné (107tis Kč). Projektový manažer mu omylem schválil celou částku faktury a poslal na účet příjemce 723tis Kč. Příjemce dotace obratem tento omyl objevil a vratkou vrátil proplacené neuznatelné náklady poskytovateli dotace. Bohužel vzhledem k evidenci proplacení těchto neuznatelných nákladů v systému Benefill není možné příjemci proplatit z dotace posledních 96,3tis Kč. Příjemci dotace tak poskytovatel dotace odmítá poslat na účet 96,3tis Kč ze schválené a řádně administrované dotace i když administrativní chyba vznikla zcela jednoznačně na straně poskytovatele dotace. SPED tuto skutečnost aktuálně analyzuje a dle svých zkušeností a zkušeností svých členů a podporovatelů vybere nejefektivnější způsob postupu, aby Příjemci byly tyto náklady proplacené a tento postup se vůči nikomu z nás a Vás neopakoval.

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz