07. 04. 2016

Konference v Boskovicích za účasti ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečky

Konference v Boskovicích za účasti ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečky

Zástupce sdružení SPED přednášel na konferenci organizované Komorou sociálních podniků pod záštitou Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnil i ministr zemědělství. Ing. Marián Jurečka ve svém úvodním proslovu poukázal na systém podpory sociálních zemědělských podniků a rovněž na nutnost podpory sociálního podnikání prostřednictvím společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz