18. 05. 2016

Seminář "Sociální podnikání v praxi" v Brně

17.5.2016 se v prostorách krajského školícího střediska v Brně uskutečnil poslední ze série seminářů "Sociální podnikání v praxi". Zahájili jej  náměstci hejtamana Jihomoravského kraje Roman Celý a Marek Šlapal.

Komora sociálních podniků spolu se Sdružením příjemců evropských dotací a odborníky z oblasti veřejné správy i soukromého sektoru prezentovali možnosti sociálního podnikání, společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a možností, jak lidem znevýhodněným na trhu práce umožnit zapojení do pracovního života.

Ing. Milan Venclík, MBA představil téma sociálního podnikání, jeho historický vývoj, aktuální situaci a vyhlídky do budoucnosti. Zároveň představil hlavné problémy, se kterými se sociální podnikání (nejen) v České republice potýká.

Mgr. Ivana Ondráková z krajské pobočky Úřadu práce v Brně představila aktivní politiku zaměstananosti s důrazem na zapojení znevýhodněných osob do pracovního procesu.

Jiří Štegl, MBA,  jako koordinátor zaměstnávání odsouzených, prezentoval možnosti a specifika zaměstnávání osob ve výkonu trestu a rovněž přínos takové aktivity pro společnost.

Srovnání nabídky trhu práce a nabídky cílových skupin provedla a prezentovala Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA z ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Za Sdružení příjemců evropských dotací přednesl Mgr. Richard Budzák přednášku na téma společnsky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Ve druhé polovině přednášky nastínil možnosti podpory sociálních podniků formou zvýhodnění ve výběrových řízeních, ale rovněž upozornil na překážky, které zatím brání většině zadavatelů ve společensky odpovědném zadávání.

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. jako předseda RHK Brno představil podnikatelské aktivity v regionu a úlohu, jakou v nich zastává RHK.

Předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Jaromír Hron informoval o možnostech zapojení neziskových organizací do sociálního podnikání.

JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje navázala na přednášku Mgr. Budzáka a představila několik příkladů dobré praxe Jihomoravského kraje v oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Závěrem Ing. Marek Juha a Bc. Lenka Šebelová prezentovali funkční sociální podniky a zkušenosti z vlastní praxe.

 Sdružení příjemců evropských dotací děkuje Jihomoravskému kraji za podporu a záštitu nad celou sérii seminářů o sociálním podnikání. Rovněž by touto cestou rádo poděkovalo Komoře sociálních podniků za skvělou spolupráci a vyjádřilo podporu a ochotu do další spolupráce.


Fotogalerii ze semináře najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde.

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz