16. 02. 2024

SPED - společně za vzděláváním

SPED - společně za vzděláváním

Název projekt: SPED - společně za vzděláváním

Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/22_040/0002352

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 - 28. 2. 2027

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt podporuje vzdělávání zaměstnanců firem, které jsou členskými organizacemi spolku Sdružení příjemců evropských dotací, z. s. a to v oblastech jazykového vzdělávání, kurzů účetních, ekonomických, právních, odborných a měkkých a manažerských dovedností. Projekt bude realizován v prostorech člen. organizací po celé ČR a to za pomoci externího dodavatele vzdělávání. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. 


Zpět
Copyright 2024, SPED.cz