02. 08. 2019

Vzdělávání - Sdružení příjemců evropských dotací, z. s.

Vzdělávání - Sdružení příjemců evropských dotací, z. s.

Vzdělávání - Sdružení příjemců evropských dotací, z. s.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010872
Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Projekt podporuje vzdělávání zaměstnanců firem, které jsou členskými organizacemi Sdružení příjemců evropských dotací, z.s. a to v oblasti obecného IT, jazykového vzdělávání, kurzů účetních, ekonomických, právních a měkkých a manažerských dovedností. Projekt bude realizován v prostorech členských organizací po celé ČR mimo hl. město Prahu po dobu 3 let, a to za pomoci externího dodavatele vzdělávání. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. 

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz