16. 02. 2024

Digi pro SPED

Digi pro SPED

Název projektu: Digi pro SPED
Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008592
Doba realizace projektu: 1.2.2024 – 30. 9. 2025

Projekt má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností  a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce. Financováno z NPO.

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz