20. 10. 2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Jedná se o zcela nový právní předpis, který nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které reguloval tuto oblast od 1. července 2006. Přijetí ZZVZ je důsledkem členství České republiky v Evropské unii a povinností transponovat do našeho právního řádu evropské směrnice regulující oblast veřejných zakázek, které vstoupili v platnost v únoru 2014.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.nzvz.cz

 

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz