17. 05. 2016

Pelhřimov: nedostatek koncepce, promarněné dotace

Pelhřimov: nedostatek koncepce, promarněné dotace

V Pelhřimově propásli dotační příležitost. Mají hřiště, jehož povrch nesplňuje podmínky pro mistrovská utkání a potřebuje modernizovat. Zastupitelé ovšem místo cílevědomého postupu k získání dotace, ponechali věc náhodě a zpětně se dohadují o důvodech, které je k tomu vedly. Přitom stačilo jediné: věnovat dotacím tolik pozornosti jako například školství.

 

Hřiště u Kalvárie umožňovalo sportovcům hrát fotbal i při jakékoliv nepřízni počasí. Nicméně umělý povrch už zastaral natolik, že nesplňuje podmínky mistrovských soutěží. Pelhřimovu se několik let dařilo vyjednávat výjimku u Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která má stav hřišť mistrovských utkání na starost. A právě na to hřešili odpovědní zástupci.

 

„Doposud jsme výjimku vždy obdrželi a domnívali jsme se, že se tak stane i pro celý letošní rok. Bohužel k tomu ale nedošlo.“ přiznává místostarosta Josef Koch. Městu nyní hrozí, že bude celou modernizaci - o rozpočtu 12.000.000 korun - financovat samo. Kvůli spoléhání se na výjimku od FAČR totiž propáslo příležitost požádat o dotaci ministerstvo školství a nebude schopno náklady sanovat ani z jiných dotačních programů. Dvanáct miliónů z rozpočtu pro 73 000 obyvatel tak půjde na hřiště pro 22 sportovců.

 

Krom neudělené výjimky se Koch vymlouvá i na nízké pokrytí nákladů dotací ministerstva, což ovšem rozporuje zastupitel Leopold Bambula, který tvrdí, že ministerstvo přislíbilo sedmdesátiprocentní dotaci (ovšem s mnoha dalšími ale). Své k tomu přidala i zastupitelka Renáta Marková s výzvou k hledání jakékoliv další možnosti financování hřiště. Město ovšem bude muset hledat mimo dotační tituly, neboť všechny dotační programy, které by umožnily stihnout modernizaci do začátku fotbalové sezóny, jsou již uzavřeny.

Jediným pomocníkem v takovýchto případech je jasná koncepce. Ostatně je s podivem, že dotacím, které mohou do rozpočtu přinést značné prostředky, je na úrovni obcí věnována menší pozornost než oblastem, které jsou již plně zvládnuté a pouze prostředky odvádějí. Richard Budzákze Sdružení příjemců evropských dotací to komentuje: „Dotační oblast by obecní samospráva měla řešit koncepčně a využívání dotací by mělo být řešeno se stejnou odborností, jakou je zapotřebí i u plánování v jiných oblastech – např. ve školství či sociálních službách.“

 

Jedinec, odpovědně rozhodující v oblasti dotací, by pak posoudil, zda si město vystačí samo a vyhradí si zaměstnance pro danou problematiku. A nebo, zda se obrátí o pomoc na jiné obce, zájmová sdružení či odbornou agenturu věnující se dotačnímu poradenství. Jen tak se dá předejít ztrátám způsobeným promarněnými příležitostmi.

 

Zdroj: iDnes.cz

 

Veškeré dotazy k tématice zodpoví:

Mgr. Richard Budzák
člen rady sdružení

info@prijemcidotaci.cz
+420 732 226 134

 

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz